Gabriela Zaťková

INAK OBDARENÍ - podpora pre každéhoSom riaditeľkou neziskovej organizácie, ktorá podporuje rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, prípadne rizikovým vývinom. Ako najväčšiu výhodu vnímam, že máme možnosť dochádzať priamo do rodiny a uľahčiť tak ľuďom so znevýhodnením ich život. 

Okrem mňa tvorí naše centrum multidisciplinárny tím odborníkov- psychológ, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci a externí spolupracovníci, napr. muzikoterapeut, fyzioterapeut, a preto sme schopní podporiť rodiny a ľudí so znevýhodnením v mnohých oblastiach.

Primárne sme sa venovali včasnej intervencii, kedy pomoc rodine je obmedzená vekom dieťaťa do 7 rokov veku. Podrobnejšie informácie o našej činnosti a aktivitách nájdete TU 

Prečo Vás oslovujeme?

Aktuálne rozširujeme naše služby, aby sme mohli podporovať aj rodiny so staršími deťmi, príp. dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením.  

Našim hlavným zameraním je podporovať našich klientov a ich rodiny tak, aby mohli žiť plnohodnotný život v spoločnosti aj napriek svojim znevýhodneniam. Prekonávať bariéry, nielen tie fyzické, ale aj ľudské predsudky. 

Chceme inšpirovať ľudí, aby hľadali spôsob ako to ide a nehľadali dôvod, prečo to nejde.

Keďže s touto službou začíname, chceme získať finančné prostriedky, aby mohla byť pre jej prijímateľov poskytovaná zdarma. Z vyzbieraných finančných prostriedkov budeme financovať mzdu na polovičný úväzok odborného pracovníka a základné vybavenie na prvé 4 mesiace poskytovania služby.

Ďakujeme za každú podporu :-)

Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu Centrum včasnej intervencie Trenčín n.o.